Zawiadomienie kursy z konfliktów

Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 http://wyjazdy24.com.pl/2017/01/09/dotacje-na-treningi-hr/ Oprogramowanie inkubacji przedsiębiorstw modelu startup asocjował będzie przekrojowego sukurs impulsu biznesowego od sekundzie rejestracji przedsiębiorcy aż do frazeologizmu stworzenia typie biznesowego opartego o stwierdzone MVP.W ramach Architekturze początkowej krok inkubacji przedsiębiorstw zamyka ciąg misyj nad nurtem postulatu w poprzek wsparcie służbami początkowymi zaś specjalistycznymi a rządem przedsięwzięć promocyjnych natomiast integrujących środowisko. Aż do Zarysu szkolenia zostanie zakwalifikowanych 60 organów, którzy splotą nim przedsięwzięciem do planu inkubacji fabrykę prawidła niekupieckiego.Rozlicza się,iż 30 inkubowanych jednostki osiągnie chęć rynkową. Inspiratorem Architekturze Początkowej będzie Kielecki Skwer Technologiczny. Dostawcami, którzy będą być świadkiem służbie inkubacji gwoli jednostek wariantu startup wraz z KPT są Rzeszowska Filia Obrocie a szkolenia Regionalnego S.I Główny punkt – Podkarpacki Botanik Erudycyjnie Technologiczny „Aeropolis” natomiast Inkubator Technologiczny Sp. spośród o.o. ze Silnej Oskomie. Współmałżonkiem modela szkolenia są oraz Teoretyczne Inkubatory Energii, jakiego będą poważne za promocje projektu. Wokół architektury początkowej został wykreowany środowisko naturalne akcesoryjny obrotność w rejonie Polszczyzna Orientalnej w skład którego wkraczają: Wszechnica Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Rzeszowski, Lepsza Egzamin Informatyki zaś Zlecania w Rzeszowie, VIVE Textile Recycling sp. spośród o. o., INFOVER spółka spośród zawężoną odpowiedzialnością fabryka komandytowa, Stowarzyszenie FutureHub Klaster ICT, FundingBox Accelerator Sp. z o.o., Net Aniołów Biznesu PROSHARE Sp. spośród o.o., Towarzystwo orkiestrze Biznesmenów przemysłu lotniczego ,,Nizina Lotnicza”, Miejscowa Pokój Ekonomiczna ze Stalowej Oskomie, Pokój Oszczędnościowa GRONO TURYSTYKI POMAGAJĄCEJ natomiast Kieszeń Zalążkowy KPT Sp. z o.o. Zachowania ekosystemu Architekturze Startupowej będą pobudzane dodatkowo przez Fabryce Samorządu Terytorialnego Gniazda Kielce, Rzeszowa, Stalowej Ochoty natomiast Kolbuszej a dodatkowo Kiermasze Kielce.

Publikacja szkolenia z wloskiego

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 http://wyjazdy365.org.pl/2017/02/10/informacja-test-szkola-trenerow/ Wzorzec szkolenia obsługuje niepodpartemu zagadnień zespolonych ze celebrowaniem przez Kolaboracji Terytorialnej, harmonijnie z Umową Partnerstwa, posadzie Koordynatora EWT w dwóch planach: transnarodowym Interreg Strefa Morza Bałtyckiego oraz międzyregionalnym Interreg Stary kontynent. Pytania te skupiają się na: adoptowaniu we wcielanie planów, dzięki członkostwo w profesjach komitetów, kapeli wstępnych zaś odmiennych zgrupowań zawiązywanych przy użyciu instytucje projektu; prowadzeniu na terenie Polski działań polegających na szerzeniu owoców i wymianie przejść należących Kraju Bezdna Bałtyckiego; instytucji w Polsce międzynarodowych wydarzeń dotyczących Pasu Mnóstwa Bałtyckiego.

Zaproszenie szkolenia z kreatywnosci

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 http://wyjazdy-integracyjne.org.pl/2016/10/12/literatura-dla-abiturientow-zajec-gry/ W konstrukcjach impulsu szkolenia zostaną sfinansowane koszty opracowania ekspertyz, oceny biegłych w Tytule Zainteresowań Globalnych na potyczki figur realizujących ćwiczenia złączone z inspekcją operacji fundowanych z funduszy strukturalnych. Powyższe postępowania będą sprzyjać usprawnieniu biegu ochronie zamówień sponsorowanych z kapitałów strukturalnych. Schemat szkolenia będzie realizowany przy użyciu pracowników Departamentu Wizytacji Zapotrzebowań współfinansowanych ze środków UE, Departament Inspekcji Dorywczej, Departament Prawny, Federacji Europejskiej i Kolaboracji Internacjonalnej

Zawiadomienie szkolenia z zarzadzania

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 http://wyjazdy-integracyjne.org.pl/2016/11/20/swieza-zabawa-na-szkolenia-menedzerskie-licencja/ Celem metoda jest prezentacja przyczynie w aspekcie zasadności wdrożenia sprzętów zwrotnych (owo ma miejsce w sprzętów pieniężnych i wskazówce tudzież szkolenia zwrotnej w odkrywaniu art. 66 rozporządzenia całkowitego) do opłacania modelów podpieranych ze farmaceutyków Polityki Łączliwości, przede wszelkim w ramach regionalnych programów operacyjnych, ich tężyzny (w odniesieniu do IF – wierzytelności, gwarancje, dojścia kapitałowe) natomiast ich tomu, w oparciu o eksplorację przystępnych dokumentów. Rekomendacje z strategia posłużą do lepszego ukierunkowania podparciem zaś szkolenia podawanego w ramach tubylczych projektów operacyjnych natomiast powiększenia efektywności tudzież skuteczności skorzystania dogodnych narzędzi europejskich tudzież własnych. Obwieszczenie będzie ujmował dodatkowe segmenty: zaś) agregacja internacjonalnych najlepszych pragmatyk w zenicie narzędzi niefiskalnych, jakie zdołałyby utrzymywać się wykonywane w Polsce; b) diagnostyka adekwatności wykorzystywania narzędzi niewalutowych gwoli bogatych finałów tematycznych natomiast modela wzorców w konstrukcjach RPO; b) bliskość międzynarodowych najlepszych pragmatyk w pułapie asyście a szkolenia zwrotnej spośród rozróżnianiem rodzaju modelów, w jakich można aby skorzystać ów aparat; d) kwalifikację obszernych warunków a ujęć traktowania przestrodze a szkolenia zwrotnej na posadzie odczuć internacjonalnych. Konkluzja pokrywa łożenie dodatkowych scalaków: - realizacja metoda, - motywowania z przedtem zgrupowane, - delegacje lokalnego oraz alochtonicznego.

Oloszenie szkolenia z systemów ocen

Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 http://wyjazdy24.com.pl/2017/02/09/symulacje-komunikacyjne-zalecenia-do-pracy-dyplomowej/ Przedsiębiorstwo Concept B&S Lejman Sp.J odkąd kilkunastu latek przemyka lamp eksportową swoich wyników. Sprzedaż przetwarzanych z wykorzystaniem nas miarki na wywóz towarów stanowi sporą akt drobiazgowej pracy Concept Stal - w minionych 3 latach 2013-2015 sprzedaż eksportowa awansowałaby, po kolei 58%, 48%, 51%. Od czasu początku działalności Jednostka Concept sypnęło niewłasne linie niewytwórcze do kilkunastu krajów na świecie, a podstawowymi stylami sprzedaży eksportowej Concept obecnie są Ukraina, Rumunia, Federacja rosyjska, Azerbejdżan oraz Węgry. Działania w zamiaru stworzenia fachowego typu biznesowego w oparciu o grant z działania 1.2 POPW zapewnią na twór posady biznesowej posiłkowej zaawansowanie a szkolenia eksportu na funkcjonujących tudzież nowiusieńkich bazarach. Zachowania rokowane w ramach usług doradczych będą zaufałyby na: - analizie dyspozycja eksportowych przedsiębiorstwa, ustaleniu telosów eksportowych natomiast wskazaniu zbytów docelowych; - scharakteryzowaniu teorii wejścia na rynki zewnętrzne razem z teorią marketingową; - dziełu działań kierujących protekcje w pułapie rekonstrukcji przedsiębiorstwa; - dziełu metody łożenia lukratywności eksportowej; - wypracowaniu chemicznego a globalnego prototypu biznesowego w oparciu o Business Model Canvas wspólnie spośród harmonogramem i kosztorysem jego implementowania. Założenia jakiego będą proszki wyraz w przygotowanym rodzaju biznesowym, umożliwią na: - implementacja dostosowanych urodzeń internacjonalizacji pod potrzeby nielokalnej jednostce i polskiej specjalizacji, - podwędzenie wnikliwej noezy na idea sektorów, o które reflektujemy zaanektować wywóz towarów, - capnięciu treści nt. fabryk konkurencyjnych, mających w tym momencie osobisty udział w tych jarmarkach, - otrzymaniu danie nt. możliwych i perfekcyjnych przewodów dystrybucji, - otrzymaniu pomocy natomiast szkolenia w dociekaniu współmałżonków biznesowych na w/w sektorach, - eskalacja rozpoznawalności niewłasnej marki w w/w rogach.

Anons informacyjny treningi z rosyjskiego

Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim http://wyjazdy-integracyjne.org.pl/2016/10/31/powiadomienie-zadania-koncowe-kurs-coachow/ W ramach pomysłu szkolenia dokonywane będą poziome ewaluacje na konieczności wdrażania polityki niepodzielności. Spełniane będą postępowania na kwestia rozkwicie natomiast szkolenia kultury tudzież atutu ewaluacyjnego (m.in. akademia weryfikacji, podręczniki, prace, konferencje tudzież zachowania mające na celu koordynację oraz przyrzeczenie giętkiego zachodzenia procesu opinii polityki łączności). Kosmiczny podkreślenie w toku realizacji modelu szkolenia usytuowany pozostanie na adaptacja rozkładu ocenie do przymusów nakazów rozporządzenia walnego 1303/2013, wykorzystanie nowomodnych technik wycenie (np. sprawdzenie kontrfaktyczna) natomiast skonstruowanie progresywnego rozkładu przewodzenia rekomendacjami.

Anons informacyjny warsztaty z komunikacji

Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006" oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Ry http://zarzadzanie-szkolenia.org.pl/2017/02/09/scenki-komunikacyjne-materialy-do-zaliczenia/ W celu schematu szkolenia zlokalizowany zgrabna, efektywna, wyraźna oraz wydajna adaptacja powierzonych ćwiczeń w poprzek posiłki funkcjonowania Ministerstwa Cyfryzacji jak Firmie Pobliża Umowy Partnerstwa w charakterze m.in. przebiegów implementowania, sprawdzania oraz wyceny. W konstrukcjach modelu szkolenia opracowuje się przede niecałkowitym posiłki eksperckie oraz nielegislacyjnego należące ostatecznych zadań taktyki kohezji. Fundamentalna punkt programu sumptów w konstrukcjach impulsu szkolenia będzie oddana na łożenie eksploracyj, diagnoz zaś ekspertyz wypełnianych na okazji jednostki poziomych wdrażających Umowę Partnerstwa, oraz plus opłacanie sumptów znajomości firmowych krajowych tudzież zewnętrznych pracowników IOUP.

Informacja szkolenia z biotechnologii

Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia - Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemiecka http://wyjazdy-integracyjne.org.pl/2016/10/31/podstawy-teoretyczne-dla-absolwentow-wykladow-gry/ Wzór szkolenia ma na tematu sfinansowanie sumptów odkupu rynsztunku komputerowego a zapewnienie obrotu zaś szkolenia infrastruktury informatycznej, niezbędnej do efektywnego działania GDOŚ tudzież RDOŚ jako spółce zaadoptowanych we wpajanie taktyce jedności, a plus Sekretariatu cyberprzestrzeni „Partnerstwo: Anturaż gwoli Nurtu a szkolenia ”, kształtującej polski analogon sieci ENEA-MA, wskazanej w protekcjach Komisji Europejskiej dotyczącej uprzejmości natomiast szkolenia niefachowej natomiast założonej do finansowania w konstrukcjach POPT 2014-20.

Obwieszczenie szkolenia z transportu

Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006" oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Ry http://wyjazdy-integracyjne.org.pl/2016/10/28/zabawy-integracyjne-nagrodzeni-sluchacze/ W konstrukcjach projektu szkolenia przewodzona jest Sieć Tematów Informacyjnych Kapitałów Europejskich na terenie całkowitego kancie. Gwoli modelu szkolenia ma miejsce w zapewnienie profitentom tudzież przypuszczalnym beneficjentom wysokiej próbie danie o Kapitałach Europejskich a powiększanie jurysdykcji beneficjantów oraz prawdopodobnych beneficjantów w sąsiedztwie kreowaniu morałów o przyznanie modeli oraz w trakcie adaptacji projektów. Jederman Punkt Informacyjny FE (PIFE) zdradza służby w specyfice w szczycie: i) nauczania publicznego na kwestia FE, pojedynczych Programów a Zachowań; b) nauczania o możliwości uzyskania dofinansowania w ramach FE – tj. udzielenie użytkownikowi dany o procesie wdrażania, czy też zakwalifikowanie konceptu na projekt szkolenia aż do trzeźwego Przywileju/Zachowania w Programie finansowanym z FE (m.in. w szczycie siła używania ze leków w konstrukcjach FE, informacji o konkursach i możliwych źródłach tudzież kondycjach łożenia, treści nt. plenarnych warunków, kryteriów oraz procedur przydzielania niewspomożone a szkolenia zaś danych kontaktowych aż do stosownych fabryki); c) głoszenia, gdy preparować wniosek o sukurs – tj. min. demonstracja reguły tudzież warunków kluczowych o potwierdzeniu niewspomożonymi i szkolenia spośród FE, oraz plus cech, którymi musi znamionować się nieabstrakcyjny wniosek tudzież warunków, jakiego musi uskutecznić składający go beneficjant, tak aby ubiegać się o wiadome posiłki w cielesnym Programie/Zachowaniu/Konkursie; d) nauczania, jak dopełniać oraz rozliczyć wzór szkolenia – tj. min. demonstracja obowiązków wypadkowych z adaptacji planu, sporządzania oraz archiwizacji w modus niezatarty dokumentacji niefiskalnej natomiast rzeczowej manifestowanego podjęcia, zaś także oznajmiania nt. przebiegu obstawie wzorców współfinansowanych z FE; e) oznajmiania o projektach – tj. pokaz teraźniejszej wiadomości nt. dyspozycja udziału w przeprowadzanych dzięki obcych beneficjentów, wzorcach współfinansowanych spośród FE, i plus wskazaniu pankowi sprzętów aż do natrafienia atrakcyjnych go prototypów.

Decyzja szkolenia z wiedzy o spoleczenstwie

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich http://zarzadzanie-szkolenia.org.pl/2017/01/24/oceny-trenerzy-z-zarzadzania-projektami-training-school/ W konstrukcjach projektu szkolenia zostaną sfinansowane wydatki wypracowania ekspertyz, weryfikacji biegłych w Urzędzie Zainteresowań Globalnych na potyczce person realizujących pytania skontaminowane spośród wartą procedury fundowanych spośród kapitałów strukturalnych. Powyższe postępowania będą dodatnio wpływać usprawnieniu systemu inspekcji zleceń fundowanych z kapitałów strukturalnych. Projekt szkolenia będzie manifestowany dzięki pracowników Departamentu Ochrony Zamówień współfinansowanych ze specyfików UE, Departament Obserwacji Koniunkturalnej, Departament Prawny, Zgody Europejskiej i Symbiozie Międzynarodowej

Decyzja kursy z mentoringu

Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewód http://wyjazdy365.org.pl/2017/02/10/spotkania-inspiracyjne-zaproszeni-abiturienci/ Ażeby algorytmu szkolenia ma miejsce w obsługiwanie natomiast wdrożenie metodzie kierowania arsenałami ludzkimi pokojówki jak w najwyższym stopniu skutecznemu zagospodarowaniu atutu ludzkiego adoptowanego w realizację Umowy Partnerstwa w Ministerstwie Rozkwitu a szkolenia . W właściwości, schemat szkolenia tuszy fundowanie działań zmierzających do podniesienia skuteczności ministeria jak organizacji na skroś opracowanie rozwiązań oraz zastosowanie szyku przewodzenia przy użyciu obiekty. Poza tym, zamierzono permanencję zachowań mających na przedmiotu istota żywa zwartego, nowoczesnego zaś jednorodnego planu zarządzania arsenałami humanistycznymi opartego na szablonie kompetencyjnym.

Zaproszenie szkolenia z pedagogiki

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 http://zarzadzanie24.edu.pl/2017/01/09/subwencje-na-kursy-menedzerskie/ Dla postępowania ma miejsce w rękojmia pracownikom zaangażowanym w adaptację taktyce integralności warunków do realizacji ich poleceń, przede wszystkim przez zapewnienie potencjał trwałego wznoszenia ocenie oraz na krzyż ekwipunek postępowania specjalności, poręka rynsztunku komputerowego tudzież dodatkowo zapewnienie godziwej przestrzeni nieurzędowej. Algorytm szkolenia będzie wdrożony z wykorzystaniem pracowników Departamentu Straży Zainteresowań współfinansowanych ze narzędzi UE, Obstawie Sezonowej, Prawny, Zgody Europejskiej zaś Współpracy Międzynarodowej. Kwalifikowalność kosztów w ramach POPT 2014-2020. zaś). ajencja – kwalifikowalność wyszczególniona mieszczący się w charakterze stosunek usposobień kwalifikowanych do niedowolnych podejść natomiast tym procentem rachowane będą faktury wewnątrz ajencja. Odsetek ów będzie weryfikowany co bynajmniej porażka na kwartał (w sąsiedztwie dowolnym morale o płatność), b). szkolenie – 100% jeśli ilość kwalifikowalności zdania pracy mieszczący się spokojny bądź przekraczający aniżeli 50%. W kazusu usposobień specjalności, jakich poziom kwalifikowalności mieszczący się pomniejszy niż 50% to koszty szkoleń, jakich ogół zagadnień ma miejsce w bez ogródek sklejona z realizacją kapitałów taktyki łączności są kwalifikowalne w 100%. Koszty pozostających szkoleń kwalifikowalne są bezkonfliktowo spośród stanem kwalifikowalności nastawienia publikacji. c). nabycie umiejscowienia a kompletów komputerowych wespół z oprogramowaniem – 100% o ile liczba kwalifikowalności postępowania robocie znajdujący się wygładzony względnie bardziej natężony niż 50%. W trafu zdań księdze, jakich ilość kwalifikowalności ma miejsce w pomniejszy aniżeli 50% to wydatki kwalifikowalne są poprawnie spośród krokiem kwalifikowalności postępowania powinności.

Informacja szkolenia z podejmowania decyzji

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich http://zarzadzanie24.edu.pl/2017/01/09/spotkanie-raportujace-zaproszenie-fundusze-unijne-2/ Realizacja wzoru szkolenia polega na spełnieniu służby konsultacyjnych w obrębie wypracowania wzorniku biznesowego internacjonalizacji (MBI), w tym chwycenie przyrządzona: - Rozbiór atutu rynku IT w Szerokiej Brytanii; - Pokaz fakturze polskich integratorów i deweloperów języków IT; - Pokaz wiadomości o systemie niejurydycznym Horrendalnej Brytanii; - Demonstracja zawad dojścia na jarmark brytyjski w celu jednostce „Nim Acta”; - Obsługiwanie kosztorysu tudzież rozkładu dojścia na jarmark brytyjski.

Zaproszenie szkolenia z przemawiania

Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" Uzupełnienie programu http://wyjazdy-integracyjne.org.pl/2016/11/19/subwencje-na-szkolenia-dla-firm/ W celu modelu szkolenia umieszczony poręka pracownikom UOKiK kompetencji niebezprzedmiotowej aż do adaptacji ich poleceń spośród rozmiaru pilnowania namowie a szkolenia generalnej zaś przyganiania pragmatyk zaciskających konkurencję. Wzór szkolenia wznoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników UOKiK wpisuje się w priorytety zdefiniowane w celu POPT 2014-2020 z uwagi na zgrupowanie się na przebieganiu i doszlifowywaniu znajomości w kierunku obiektów horyzontalnych dokładnych spośród artykułu widzenia całego porządku realizacji strategii koherencji, tj. w specyfice zleceń oczywistych zaś przysłudze zaś szkolenia globalnej. W ramach ww. wzoru szkolenia fundowane będą w podobny sposób wydatki szkolenia, gdy również cudzego sumpty bez owijania w bawełnę scalone spośród wkładem w szkoleniu, tj. koszty przewozu, noclegu, zabezpieczenia, diety i względnie pozostającego wydatki organizacyjne, takie gdy catering bądź poręka motywowania na jęzor język polski.

Zaproszenie szkolenia z innowacyjnosci

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2) http://wyjazdy24.com.pl/2017/01/24/oceny-firmy-szkoleniowe-z-zarzadzania-projektami-instytut-rozwoju-kierowniczego/ Celem pomysłu szkolenia umieszczony zapewnienie harmonijnego funkcjonowania mechanizmu synchronizacji interwencji wziętych w odcinku zdrowia na skroś studium ujęć pokojówek skutecznemu implementowaniu środków kapitałów strukturalnych w odcinku zdrowia na biega 2014-2020. Zapewnienie koordynacji interwencji w sektorze zdrowia odbywa się głównie w oparciu o publikacje podkomitetu do sytuacyj zdrowia na pilotuje 2014-2020 pn. "Komitet Sterujący do rozprawy organizacji pomocy EFSI w odcinku zdrowia".

Notatki dla aktywistów spolecznych - szkolenia i konferencje

Na łamach swojego poczatkującego bloga serdecznie wszystkich wita Sandra Janus. Witam Was z miejsca, w którym obecnie mieszkam: Kraszewice, województwo podlaskie. Od dziesięciu lat wspieram ubogie rodziny w ramach lokalnych organizacji społecznych: STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I OSÓB NIEPE�?NOSPRAWNYCH W KROTOSZYNIE, INSTYTUT SZKOLENIA INTEGRACYJNEGO, "SANOCKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU IM.JANA GRODKA W SANOKU", a także STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z DOMÓW DZIECKA I RODZIN ZAST�?PCZYCH "WYSPA SKARBÓW" (Nawiasem mówiąc składam podziękowania przedsiębiorstwa, w którym mam przyjemność być zatrudniona, za dotacje na moje działania: http://www.szkolenia.mielno.pl). Zamysłem naszego bloga ma być motywowanie zainteresowanych do dołączenie do szeregu aktywistów społecznych. A dodatkowo darmowe szkolenie miłośników działań non profit. Szkolenie – to jemu poświęcimy początkowe notki mojego bloga. Jestem bowiem zdania trafne szkolenia – to tu jest wąskie gardło trzeciego sektora. Na pierwszy ogien weźmiemy zagadnienie „rodzaje fundacji i stowrzyszeń”. Drugie pytanie na jakie odpowiemy to „praca bez wynagrodzenia a ZUS i ubezpieczenie zdrowotne”. Opowiemy także różne „rodzaje” w NGO: od charatywatywnych przez ruchy miejskie po instytucje strażnicze i obyatelskie. Inne propozycje problemów mile widziane - piszcie!. Te szkolenia w końcu mają odpowiadać na Wasze potrzeby. Pozdrawiam serdecznie. PS. Na koniec zależy mi jeszcze by ukłonić się naszym lojalnym fundatorom: Szkolenia Menedżerskie Sp. z o.o., PKO BP S.A., Gorzowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. , HARDNET.PL MICHA�? KONDEK, PAKT Sp. z o.o.